Shergottite - Amgala 001

Place of discovery : Saguia el Hamra - Maroc

Shergottite olivine-phyric

 

Individual 1 - 7.8g - 780€ + shipping cost SOLD

Shergottite - Amgala 001
Shergottite - Amgala 001

Individual 2 - 5.8g - 580€ + shipping cost

Shergottite - Amgala 001
Shergottite - Amgala 001

Individual 3 - 4.8g - 480€ + shipping cost SOLD

Shergottite - Amgala 001
Shergottite - Amgala 001

Individueal 4 - 4.3g - 430€ + shipping cost

Shergottite - Amgala 001
Shergottite - Amgala 001

Individual 5 - 3.8g - 380€ + shipping cost

Shergottite - Amgala 001
Shergottite - Amgala 001

Individual 6 - 3.7g - 370€ + shipping cost

Shergottite - Amgala 001
Shergottite - Amgala 001

Individual 7 - 3.1g - 310€ + shipping cost

Shergottite - amgala 001
Shergottite - Amgala 001

Isamétéorites

Contact : isapot69@orange.fr